Kongres rozpoczął się Uroczystą Galą WGN Awards Broker 2013 w trakcie, której odbyła się ceremonia rozdania Wyróżnień i Brokera za rok 2013 dla najlepszych pośredników.

Decyzją Kapituły WGN:

Orła Brokera WGN zdobyli Małgorzata i Roman Mlak z WGN Bolesławiec

Laureatami trzech równorzędnych Wyróżnień zostali:

Kamil Ostrowski z WGN Białystok
Piotr Żuczkowski z WGN Chrzanów
Zbigniew Morawiec z WGN Wałbrzych

Specjalną Nagrodę Europejskiego Instytutu Nieruchomości otrzymał Laurencjusz Zagrodnik z WGN Zabrze

Tematyka Kongresu szkoleniowego WGN “W jedności siła” skoncentrowana była na przekazaniu wiedzy z zakresu szeroko rozumianego obrotu na rynku nieruchomości tak jak np. współpraca z deweloperami czy obrót nieruchomościami komercyjnymi. Ponadto położono nacisk na skuteczność sprzedaży nieruchomości, psychologie sprzedaży a przede wszystkim prawne bezpieczeństwo w obrocie nieruchomościami.

Do uczestnictwa w tym wydarzeniu zaproszeni zostali wybitni wykładowcy.

W pierwszym dniu Marta Kawecka, adwokat / prawnik WGN omówiła bezpieczeństwo prawne w obrocie nieruchomościami.

Następnie Arkadiusz Leszczyński – trener biznesu, Coach, Profesjonalny Broker Nieruchomości; bardzo szeroko omówił temat współpracy z deweloperem na wyłączność w różnych kontekstach.

Tomasz Łysakowski – trener biznesu, specjalizujący się w szkoleniach i warsztatach coachingowych z zakresu technik sprzedaży, negocjacji, komunikacji, zarządzania personelem i motywowania pracowników, zaprezentował m.in. jak podnieść skuteczność sprzedaży na rynku nieruchomości,

Na koniec pierwszego dnia Jacek Kolibski, prezes Europejskiego Instytutu Nieruchomości szczegółowo przedstawił tematykę obrotu nieruchomościami inwestycyjnymi.

Drugi dzień kongresu rozpoczął się debatą „Dlaczego Oni byli najlepsi w 2013 roku”, w której uczestniczyli laureaci Wyróżnień i Brokera za ubiegły rok. Był to bardzo ciekawy panel, w którym nagrodzeni dzielili się swoim warsztatem, doświadczeniem i narzędziami w uzyskiwaniu najlepszych rezultatów.

Romuald Loegler – urbanista i architekt / Atelier Loegler podzielił się wiedzą na temat jakości urbanistyki i architektury jako czynnika kształtującego wartość nieruchomości.

Rafał Kampczyk i Krzysztof Badan z WGN Sosnowiec zaprezentowali przygotowanie nieruchomości na sprzedaż poprzez profesjonalne opisy, zdjęcia poparte home stagingiem. Dzięki tym staraniom pozyskują oferty na wyłączność i szybko znajdują nabywców.

Na koniec Leszek Michniak – Prezes WGN szczegółowo omówił proces współpracy z deweloperami. W ciągu roku ilość przedsięwzięć deweloperskich w Grupie WGN podwoiła się i obecnie jest ponad 200, a do końca roku plan zwiększenia jest o następne minimum 100.

Uczestnicy uzyskali Certyfikaty ze szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe.

W Kongresie uczestniczyło 121 osób.

Zobacz filmy:
XXXVIII Kongres WGN
Morizon-Melog dla Grupy WGN
Zwiększanie atrakcyjności nieruchomości
Rynek nieruchomości w Polsce 2014
Jak podjąć współpracę z deweloperem
Metody pozyskiwania umów na wyłączność
Architektura w mieście a człowiek
W drodze po sukces w WGN
BROKER WGN 2013
You can sing in WGN / Karaoke / Kinga Butler
You can sing in WGN / Karaoke / Paweł Rublewski
You can sing in WGN / Karaoke / Iwona Hryncewicz