Program Konwentu dotyczył przede wszystkim umocnienia obecności WGN na rynku pierwotnym, to jest we współpracy z deweloperami. Ponadto omówiono najnowsze wprowadzone do Grupy WGN narzędzia: home staging, nowoczesną reklamę internetową – remarketing, zasady współpracy w ramach Budownictwa Jednorodzinnego oraz zasady współpracy z agentami mobilnymi.

Odnośnie zagadnień dotyczących rynku pierwotnego, na początku przytoczono dotychczasowe osiągnięcia Grupy WGN. Na koniec lipca 2013r., WGN posiadał zlecenia na sprzedaż ponad 120 inwestycji deweloperskich.
Plan na koniec tego roku dla Grupy WGN to zwiększenie o 100 % kontraktów na sprzedaż nowych mieszkań, apartamentów i domów.
Dla osiągnięcia tego celu, przedstawiono i omówiono Dyrektorom Biur WGN 24 narzędzia, będące atutem WGN, przyczyniające się do bardzo dużej skuteczność sprzedaży na tym rynku. Większość z zaprezentowanych narzędzi jest unikatowych na rynku, nie występujących w innych biurach nieruchomości. Stanowią one więc doskonały argument, pozwalający przekonać dewelopera do powierzenia Biurom WGN usług pośrednictwa. Przy ich omówieniu, szczególny nacisk położono na zawieraniu umów pośrednictwa z deweloperami na wyłączność.

W ramach kolejnych etapów Konwentu omówiono następujące zagadnienia:

Home staging  - to  dodatkowa usługa, wprowadzona w ostatnim czasie w pakiet narzędzi Grupy WGN.  Polega ona na przygotowaniu nieruchomości do sprzedaży bądź wynajmu, w celu skrócenia czasu sprzedaży/pozyskania najemcy oraz podwyższeniu ceny sprzedaży bądź czynszu. Znajomość technik home stagingu jest przydatna szczególnie w tych nieruchomościach, które są trudnosprzedawalne, bądź co do których zgłasza się wiele potencjalnych nabywców, z których jednak żaden nie decyduje się na zakup (oznacza to bowiem, że zniechęciła ich sama nieruchomość). Co istotne, podstawowym założeniem home stagingu jest działanie niskokosztowe. Temat ten przedstawiła Krystyna Słowik, Oddział WGN Konsultacji Architektonicznych i aranżacji wnętrz oraz Przedstawiciel WGN Home Staging.

Radosław Bartkowski, Dyrektor Biura WGN Gorzów Wlkp., przedstawił plusy i minusy współpracy Oddziałów z agentami mobilnymi. Temat ten jest bardzo istotny, w kontekście zmian, które nastąpią po 1 stycznia 2014 r. Dzięki systematycznemu, nawet wielokrotnemu omawianiu tego zagadnienia, Dyrektorzy Grupy WGN zostaną przygotowani do zmian na rynku nieruchomości i będą dysponować narzędziami odpowiednimi dla zmienionej sytuacji. Na Konwencie przedstawiono Dyrektorom Biur to, w jaki sposób zmiany na rynku wykorzystać na swoją korzyść, potraktować jako możliwość rozwoju, przy wykorzystaniu przewagi jaką daje niewątpliwie przynależność do Grupy WGN.

Następnie Dariusz Obrok, z nowego Oddziału WGN Budownictwo Jednorodzinne, zaprezentował zasady współpracy przy sprzedaży działek budowlanych, kredytów i kontraktów na budowę w 10 miesięcy domów jednorodzinnych, w systemie jakości niemieckiej. To także nowe, wprowadzone niedawno narzędzie Grupy WGN. Pozwoli to na obsługę jeszcze większej liczby Klientów, zainteresowanych różnego rodzajami usług, w tym budownictwem jednorodzinnym. Aktualnie, wobec silnej konkurencji na rynku, Kierownictwo Grupy WGN stawia sobie za cel między innymi poszerzanie zakresu usług, którymi poszczególne Biura WGN mogą zachęcić Klienta do współpracy.

Na Konwencie omówione zostały także nowoczesne rozwiązania w pozyskiwaniu klientów z Internetu – remarketing.  Zagadnienie to przedstawiła Justyna Ocimek – Szefowa ds. Rozwoju Grupy WGN.  Narzędzie to służy do pozyskiwania nowych Klientów, utrzymaniu dotychczasowych Klientów oraz ich powrotu po realizacji usługi. Jednym z elementów techniki remarketingu  jest reklama krocząca za klientem po różnych stronach internetowych.
Na koniec podsumowano dwuletnią skuteczną działalność WGN Kredyty na rynku finansowym.

Monika Prądzyńska


zobacz film: IX Konwent WGN