Program Konwentu był wyjątkowo bogaty i zróżnicowany, co związane było z licznymi i zasadniczymi zmianami na rynku nieruchomości, w tym planowanym zniesieniem licencji Pośrednika w obrocie nieruchomościami. Zniesienie licencji to wyzwanie dla każdego Właściciela biura nieruchomości, a Konwent miał między innymi na celu przygotowanie Członków Grupy WGN do tej nowej sytuacji.
W związku z tym na Konwencie przedstawiono następujące narzędzia:
  • Nową specjalnie przygotowaną umowę dla Agentów – jest to propozycja nawiązywania współpracy z agentami na nowych zasadach. Założeniem propozycji jest to, by każde biuro mogło współpracować z jak największa liczbą agentów, przy maksymalnym poziomie kontroli prawidłowości i rzetelności wykonywania obowiązków każdego agenta. Propozycja wprowadza nowy typ Agenta oraz nowe zasady organizacji Biura i korzystania z programu inet-wgn.online;
  • Przedstawiono kompleksowe opracowanie dotyczące sukcesów Grupy WGN – opracowanie to może być doskonałym narzędziem w rozmowach z Klientami, zachęcającym do współpracy z każdym Członkiem Grupy WGN. Opracowanie przedstawia sukcesy Grupy WGN, narzędzia jakimi dysponuje Grupa WGN (często są to narzędzia nie posiadające żadnej porównywalnej konkurencji na rynku), w tym w szczególności możliwości dotyczące publikacji i reklamowania oferty. W perspektywie znacznego wzrostu liczby podmiotów zajmujących się pośrednictwem w obrocie nieruchomościami, dane z opracowania mogą być wykorzystywane jako silny argument przemawiający za wyborem Biura WGN;
  • Zaprezentowano nowe wydawnictwa Grupy WGN – na podstawie przeprowadzonych badań Centrala WGN uzyskała informacje, dotyczące sposobu pozyskiwania przez Klientów informacji o ofertach nieruchomości. W oparciu o wyniki tych badań zrewolucjonizowano całkowicie założenia dotyczące publikacji wydawnictw WGN: częstotliwości publikacji, rodzaju publikowanych ofert oraz zasięgu terytorialnego kolportażu. Nowe, przedstawione na Konwencie rozwiązania, odpowiadają aktualnym tendencjom na rynku nieruchomości;
  • Przedstawiono nowoczesne rozwiązania coachingu – prezentację w tym zakresie przedstawił Pan Marek Roemer, właściciel Biura WGN w Poznaniu. Narzędzia coachingu to nowoczesne, coraz bardziej powszechne rozwiązania, pozwalające optymalnie zarządzać i kierować współpracującymi z biurem nieruchomości Agentami.
Poniżej przedstawiamy galerię zdjęć, dokumentującą przebieg Konwentu.