W czerwcu 2013, WGN gościł na konferencji Senior Housing, która miała miejsce w Krakowie. Podczas tego dwudniowego spotkania bardzo wnikliwie omówiona została problematyka mieszkań dla seniorów jako rosnącego wyzwania dla rynku i sektora publicznego. Na tle historycznego miasta, w zabytkowej, znamienitej sali zgromadzonych zostało ponad 120. gości, specjalistów, naukowców, ekspertów z branży, przedsiębiorców i przedstawicieli samorządów, z Polski i zagranicy m.in. Włoch, Finlandii, Austrii i USA. W wielu panelach dyskusyjnych, debatach i spotkaniach kuluarowych poruszano tematykę rynku nieruchomości w powyższym kontekście. W obecnej sytuacji na rynku nieruchomości, a w szczególności na rynku mieszkaniowym, deweloperzy muszą być bardziej wrażliwi na sygnały płynące z rynku. Obiecującym segmentem niszowym w Polsce wydaje się być niezależne mieszkalnictwo dla seniorów. Konferencja poświęcona była kwestiom najbardziej istotnych potrzeb niezbędnych do uruchomienia tego segmentu mieszkalnictwa oraz wskazaniu pewnych mankamentów w naszym kraju dla stworzenia takiej oferty: rynkowej, społecznej i publicznej. Konferencja była okazją do przeprowadzenia wielu interesujących spotkań i nawiązania kontaktów.