Oba koncerny działające na rynku międzynarodowym, wzajemnie wymieniają się ofertami, rozszerzając zakres swojej działalności na nowe kraje. W ten sposób stworzone zostały dogodne warunki do szybkiego transferu informacji z korzyścią dla klientów obu firm.

Realty Executives International to jeden z czołowych amerykańskich koncernów obrotu nieruchomościami. Firma została założona w 1965 roku i od samego początku jej działalność polegała na nowatorskich metodach prowadzenia biznesu.

Podsumowano, że dzięki współpracy oba koncerny dotarły do szerszego grona klientów, w tym do Polonii Amerykańskiej. W tym czasie zauważono również zwiększenie skuteczności w obrocie nieruchomościami komercyjnymi i apartamentowo-rezydencjalnymi.

W wyniku partnerskiej współpracy obie firmy wzmocniły swoją markę na rynkach zagranicznych - Realty Executives zwłaszcza w Europie Środkowej, a WGN na kontynencie amerykańskim.