Tematem przewodnim konferencji było motto: „Czas Rynku Kupującego”. W dobie dużej nadpodaży nieruchomości, szczególnie jest ważne, aby WGN-owcy urealniali ceny przyjmowanych nieruchomości i dobrze je opakowywali oraz docierali do jak największej ilości kontrahentów. W 2011 roku na jednego klienta kupującego/najemcę przypada nawet do kilkudziesięciu sprzedających/wynajmujących. Przypomnieć należy, że w roku 2010 WGN przeprowadził ponad 3200 transakcji, a do października br. zostało zrealizowanych już ponad 3500.
Panele szkoleniowe dotyczyły głównie zagadnień dalszego podnoszenia profesjonalizmu i bezpieczeństwa transakcji. WGN od wielu lat cieszy się dużym zaufaniem klientów i uznawany jest przez nich za markę zapewniającą właśnie profesjonalizm i bezpieczeństwo.

Wśród licznych tematów omawianych na Kongresie warto wspomnieć przedstawienie przez strategicznego Partnera Grupy WGN - Realty Executives z USA reprezentowanego przez Johna Budza atutów i przewagi biura sieciowego na rynku nieruchomości nad pojedynczymi biurami. Zasady dobrej obsługi i modelowego biura omówił trener Damian Badzmirowski z Experiencia.
Ciekawym punktem konferencji była debata o przyszłości rynku nieruchomości w Europie i USA, zwłaszcza w dobie kryzysu gospodarczego i finansowego. Udział w debacie wziął John Budz/USA i Leszek Michniak/WGN. Moderatorem był Jacek Kolibski, Prezes Europejskiego Rynku Nieruchomości, który to Instytut był Partnerem Naukowym Kongresu.

Podczas Kongresu we wspaniałej scenerii na Dziedzińcu Zamkowym odbyła się Uroczysta Gala WGN. WGN – owcy bawili się wyśmienicie przy akompaniamencie dobrej muzyki, a podczas konkursów wygrywali cenne nagrody ufundowane przez Partnerów Kongresu - Dom Gratka, Morizon.pl i Property Journal.