Konferencja dla osób działających na rynku nieruchomości
„Czas Rynku Kupującego”
Trzebieszowice, 28 - 30 października 2011 r. Hotel Zamek na Skale****

Każdy uczestnik otrzyma Certyfikat w ramach ustawicznego szkolenia punktowane przez Ministerstwo Infrastruktury. Koszt uczestnictwa wraz z materiałami konferencyjnymi, przerwami kawowymi, śniadaniami, obiadami, udziałem w Open Party i Uroczystej Gali z dwoma noclegami w pokoju dwuosobowym z 28 - 30 października 2011 r. w Hotelu Zamek na Skale w Trzebieszowicach wynosi 700 zł brutto. Kwotę za udział w Konferencji należy wpłacić na konto: WGN – Nieruchomości Sp. z o.o., ul. Ruska 22, 50-079 Wrocław
PKO BP S.A. I O/CENTRUM WROCŁAW 66 1020 5226 0000 – 6302 0019 5362 w terminie do dnia 21.10.2011 r.
oraz przesłać zamówienie indywidualne do Centrali WGN faxem na numer 71 337 84 33, tel. 71 337 84 00.PIĄTEK, 28 października
20.00 - 00.30
Open Party – „Życie na gorąco” – Oranżeria Zamkowa.
SOBOTA, 29 października
08.00 - 09.00
Śniadanie oraz rejestracja i pobranie materiałów konferencyjnych
09.00 - 09.10
Oficjalne powitanie uczestników XXXIII Kongresu Grupy WGN – Leszek Michniak, Prezes WGN
09.10 - 10.10 Niezbędne zapisy w umowach pośrednictwa. Czynności Pośrednika w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Nowa księga wieczysta – Adw. Marta Kawecka, WGN Wrocław
10.10 - 10.25 Przerwa kawowa
10.25 - 11.15 Realizacja umowy pośrednictwa przez klienta. Procedury związane z zapewnieniem bezpieczeństwa zawieranych transakcji, weryfikacja stanu prawnego nieruchomości
– Adw. Marta Kawecka

11.15 - 11.30 Przerwa
11.30 - 12.30 Zasady dobrej obsługi klienta - gwarancją sukcesu – trener Damian Badzmirowski / Experiencia
12.30 - 12.40 Przerwa
12.40 - 13.40 Modelowe biuro nieruchomości – trener Damian Badzmirowski
13.40 - 14.40 Wspólne zdjęcie oraz przerwa na obiad
14.40 - 15.10 Czego oczekują kontrahenci od klientów sprzedających i wynajmujących – Bolesław Drapella / Prezes Morizon.pl
15.10 - 15.40 Dobre zdjęcia nieruchomości w teorii i praktyce - sposób wykorzystania parametrów aparatu do wykonania profesjonalnych zdjęć – Damian Morzywołek, zawodowy fotograf, WGN Gliwice  
15.40 - 15.55 Przerwa kawowa  
15.55 - 16.30 Sposoby sprzedaży gruntów mieszkaniowych, zakres usługi, pułapki i zagrożenia, ustalanie wynagrodzenia – Tomasz Płonka WGN Gliwice  
16.30 - 17.10 Zapinanie transakcji sprzedaży nieruchomości komercyjnych – Jacek Kolibski, Prezes Europejskiego Instytutu Nieruchomości  
17.10 - 17.40 Raport o rynku nieruchomości komercyjnych – Leszek Michniak WGN  
17.40 - 18.30 Debata o przyszłości rynku nieruchomości w Polsce, Niemczech i USA, – Andrzej Abrahamowicz Niemcy, John Budz Realty Executives USA, Leszek Michniak WGN – moderator Jacek Kolibski  
20.00 - 00.30 Uroczysta Gala WGN – Dziedziniec Zamkowy  
NIEDZIELA, 30 października  
08.00 - 09.00 Śniadanie uczestników
 
09.00 - 09.30 Pośrednik w oczach amerykańskiego obywatela – na postawie badań National Association of Realtors – John Budz Realty Executives
 
09.30 - 10.00 Atuty i przewaga biura sieciowego na rynku nieruchomości – John Budz  
10.00 - 10.15 Przerwa kawowa  
10.15 - 11.00 Nowy produkt WGN - organizacja przetargów sprzedaży nieruchomości – Rafał Jóskowski WGN Katowice / Ruda Śląska  
11.00 - 11.50
Podatki w obrocie nieruchomościami
– Paweł Konwiński Kancelaria Doradztwa Podatkowego A.C.T.
11.50 - 12.25 Wzorcowe opisy nieruchomości kluczem do realizacji transakcji klienta – Małgorzata Cnotek / WGN Toruń
12.25 - 12.40 Podsumowanie i zamknięcie XXXIII Kongresu WGN. Wręczenie Zaświadczeń i certyfikatów – Agnieszka Prądzyńska, Leszek Michniak
12.40 - 13.10 Obiad
program może ulec zmianieFORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Proszę o zarejestrowanie _______ osób/y na konferencję. Opłata rejestracyjna dla jednej osoby wynosi 700 zł brutto. Opłata obejmuje udział w wykładach, komplet materiałów, przerwy kawowe, śniadania, lunche, udział w Open Party i Uroczystej Gali, nocleg 28-30.10.2011 r. w pokoju dwuosobowym. Sposoby płatności: przelew na numer konta: WGN - Nieruchomości Sp. z o.o., ul. Ruska 22, 50-079 Wrocław PKO BP S.A.
I O/CENTRUM WROCŁAW
66 1020 5226 0000 - 6302 0019 5362
z dopiskiem Konferencja Zamek na Skale
Firma:
Imię i Nazwisko:
Miasto:
Kod pocztowy:
Ulica:
Tel./fax:
E-mail:
nr NIP:
czytelny podpis i pieczątka firmowa