Współczesny rynek pośrednictwa, dynamicznie rozwijająca się sytuacja na rynku nieruchomości stawia wyzwania dla menedżerów biur WGN w dobie wzmożonej konkurencji i rynku kupującego.

Na zjeździe omówione zostały następujące bloki tematyczne:
  • Wejście WGN Nieruchomości w budowanie placówek pośrednictwa finansowego WGN Kredyty;
  • Sprzedaż bezpośrednia – wynagrodzenie kupującego pokrywa sprzedający – zasady współpracy;
  • Portale internetowe w tym wgn-owskie oraz wydawnictwa Grupy WGN;
  • Standardy kluczem do sukcesu;
  • Dalsza konsolidacja lidera na rynku nieruchomości;
  • Prawidłowa obsługa narzędzi do promowania ofert nieruchomości;
  • Udoskonalenia i nowe funkcje programu inet.wgn.online.
Szczegółowo omówiono założenia otwierania w Biurach WGN Domów Kredytowych. Przyjęto koncepcję otwierania placówek WGN Kredyty o sprawdzony i funkcjonujący już z sukcesem system wybranego Partnera, który szczegółowo przedstawił zasady współpracy.
Pozostałe tematy Konwentu miały jeden wspólny cel - Profesjonalizm, Skuteczność i Bezpieczeństwo.
Wytyczono dalszy rozwój i umacnianie pozycji WGN, jako lidera na rynku nieruchomości.