Słowacja to zbyt mały kraj, by mieć jakikolwiek wpływ na posunięcia strefy euro, w skład której wchodzi 16 państw. Czas najwyższy by Słowacja przestała żyć nadzieją, którą budzą w niej przywódcy strefy euro i rozpoczęła przygotowywanie planu "B" - powrotu wprowadzenia słowackiej korony - oświadcza Sulik.

Ekonomiści z kolei uważają, że wyjście ze strefy euro, pociągnie za sobą nie małe konsekwencje i może doprowadzić do kryzysu finansowego.

Źróło"Puls Biznesu"