Kolejnym krokiem będzie obniżenie limitu ceny, oraz wieku kredytobiorcy do 35 lat. Z rządowym wsparciem kupienie mieszkania używanego od nowego roku nie będzie już możliwe. Jeśli jednak bardzo nam zależy na zaciągnięciu kredytu na starych zasadach, należy podpisać umowę przedwstępną przed nowym rokiem. Limit cen nieruchomości spadnie, o przeszło 14 proc. Kolejną rzeczą ograniczającą program po 1 stycznia będzie obniżenie współczynnika wykorzystywanego do wyliczania limitu ceny nieruchomości z 1,4 do 1,2.