Pojawiło się więcej inwestorów, zwłaszcza w strefach: łódzkiej i wałbrzyskiej. Wydano również o 27 procent więcej zezwoleń na działalność. Tym samym zwiększyła się liczba miejsc pracy; prognozuje się, że o 8 procent.