Deweloperzy nie korzystają również z profesjonalnych narzędzi do zarządzania procesem sprzedaży i relacjami z klientami  – wynika z badania marketingu przeprowadzonego w II kw. 2010 wśród firm deweloperskich przez firmę doradczą Premedium Marketing Nieruchomości.

Wyniki ankiety potwierdzają, że deweloperzy przykładają już większą wagę do marketingu, czego dowodzą m.in. umiejscowienie ośrodka decyzyjnego na wysokich szczeblach zarządzania firmą oraz rosnące budżety marketingowe. Około 1/3 inwestycji deweloperskich dysponuje budżetami marketingowymi w przedziale do 1% i 1-2% prognozowanej wartości sprzedaży. Niemało, bo około 20% ankietowanych zadeklarowało, że w ich firmach na marketing przeznacza się powyżej 2% wartości inwestycji. Brak wcześniejszych badań uniemożliwia dokonanie precyzyjnego porównania, jednak biorąc pod uwagę wcześniejsze deklaracje deweloperów można stwierdzić, iż w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy budżety marketingowe znacząco wzrosły. Należy przy tym zauważyć, że są to wartości wciąż znacząco niższe od budżetów marketingowych w innych branżach, gdzie wynoszą one zazwyczaj między 2% a 10% wartości sprzedaży.

 

Jednocześnie rynek deweloperski cechuje duży konserwatyzm w zakresie kanałów komunikacji – deweloperzy korzystają z kilku tych samych, sprawdzonych mediów i rzadko na większą skalę wprowadzają nowe rozwiązania. Najbardziej popularnymi kanałami promocji są: reklama prasowa (87%), reklama w portalach internetowych (87%) oraz reklama bannerowa w Internecie (80%). Dużo wskazań uzyskały również targi (73%) oraz outdoor (60%).  Zaskakująco niskie są wyniki reklamy kontekstowej (linków sponsorowanych, 40%) i mailingów do zewnętrznych baz odbiorców (33%).

 

Oszczędni w wydatkach na promocję, deweloperzy chętnie udzielają rabatów na sprzedawane mieszkania. W wielu firmach polityka rabatowa jest wprawdzie bardziej wstrzemięźliwa niż w czasie kryzysu – najliczniejsza grupa deweloperów (ok. 30%) jest skłonna obniżać cenę o maksymalnie 5% - jednak co dziewiąty deweloper przyznaje, że zdarza się mu obniżać cenę o więcej niż 15%. Jednocześnie 25% firm twierdzi, że z zasady nie negocjuje cen ofertowych.

Deweloperzy w niewielkim stopniu wykorzystują narzędzia informatyczne wspomagające zarządzanie relacjami z klientami, czy nawet korespondencję masową. Zaledwie 30% korzysta z programów opartych na bazach danych pozwalających na relacyjne powiązanie danych o kliencie z danymi o sprzedawanych lokalach, a często również zarządzanie płatnościami i odbiorami technicznymi. Pozostali deweloperzy używają do zarządzania bazą klientów i lokali arkusz kalkulacyjny Excel (40%) lub nie korzystają z żadnego wsparcia IT (30%).