Centrum liczy 80 tys. mkw. powierzchni całkowitej, w tym 41 tys. mkw. powierzchni najmu GLA. Zlokalizowane jest w północnej części miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie gęsto zaludnionych osiedli mieszkaniowych; w odległości do 10 min. od obiektu mieszka 72 tys. Tarnowian (miasto liczy 116 tys. mieszkańców). Wmurowanie kamienia węgielnego pod Gemini Park Tarnów nastąpiło 22 października 2008 roku. Inwestorem jest Gemini Jasna Park Sp. z o.o. Wartość inwestycji wynosi około 500 mln zł. Finansowanie pochodzi głównie z kredytów bankowych udzielonych przez PKO BP. Komercjalizację galerii handlowej prowadzi BOIG Property Consulting, który od początku bieżącego roku wynajął blisko 9,5 tys. mkw.