Polska na tle innych krajów europejskich wypada bardzo dobrze. Konkurencyjność kraju ulega znacznej poprawie, dlatego śmiało możemy porównywać Polskę do innych rynków europejskich.


Według źródła informacji: wnp.pl