Zapisy ustawy mają stanowić zachętę do samoregulacji biznesu. Nowelizacja wprowadza zupełnie inny, nowy model kontroli postanowień wzorców umów. Pojawia się też zakaz sprzedaży produktów finansowych konsumentom, przy czym chodzi o takie produkty, które nie są w odpowiedni sposób dostosowane do ich realnych potrzeb. UOKiK będzie mógł ponadto wyrażać swoje poglądy w trakcie trwających postępowań sądowych.
To tylko część zmian, jakie przynosi nowelizacja części konsumenckiej ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.