Wszystko za sprawą projektu ustawy, który został przyjęty przez Radę Ministrów. Chodzi o ustawę o zmianie niektórych w związku z wdrożeniem dyrektywy w sprawie środków ułatwiających korzystanie z praw przyznanych pracownikom w kontekście swobodnego przepływu prascowników. Jest to dyrektywa 2014/54/UE z dnia 16 kwietnia 2014 roku.
Dzięki temu Państwowa Inspekcja Pracy będzie miała pomagać pracownikom z UE w sprawach zarówno podatkowych, jak również socjalnych.