Głośno zrobiło się w świecie nieruchomości, gdy ogłoszono, że domy będzie można budować bez pozwolenia. Miałyby one być budowane jedynie na podstawie zgłoszenia. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa negatywnie oceniło nowelizację.Może to oznaczać, że nastąpią kolejne, naprawcze zmiany przepisów.