Work Service jest firmą, która świadczy usługi z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Decyzja o wejściu na londyńską giełdę motywowana była chęcią dotarcia do szerszej grupy  inwestorów. Spółka ma już zaplanowane spotkania z inwestorami zagranicznymi w Londynie oraz Frankfurcie.