Sondaż został przeprowadzony we wrześniu 2009 roku na grupie 1000 osób z całej Polski, w wieku 15 – 75 lat, z wykształceniem podstawowym, średnim i wyższym. 5% spośród badanych prowadziła własną działalność, 83% nie była aktywna biznesowo. Na pytanie, co skłoniłoby ich do założenia własnej firmy, najwięcej ankietowanych, 18% odpowiedziało, że kłopoty w pracy najemnej. Za czynniki najbardziej zniechęcające do własnej aktywności uznano: skomplikowane podatki i przepisy księgowe (25,6%), nadmierną biurokrację (10,3%), dużą konkurencję (9,9%), trudności w uzyskaniu kredytu (6,9%). Ponadto największe obawy związane są z: brakiem własnego doświadczenia (39,4%), brakiem klientów (38,1%), trudnościami w spłacie kredytów i nieuczciwością kontrahentów. Za branże najbardziej perspektywiczne uznano: budownictwo (25,1%), handel (22,3%), nowe technologie i telekomunikację (15,7%), medycynę i farmację (14,8%).