W ciągu ostatnich dwóch lat 2008-2009 ceny prądu w Polsce wzrosły o 17,9%, podczas gdy w krajach Unii spadły średnio o 1,5%. Najbardziej znaczące spadki cen wystąpiły na Cyprze, we Włoszech, Irlandii i Dani, średnio o 8-20%. Największe podwyżki miały miejsce w: Polsce o 17,9%, Luksemburgu o 17% i Słowenii o 16%. W przeliczeniu na euro energia elektryczna jest najtańsza w Bułgarii, Estonii i na Litwie – ok. 8-9 euro/100 kWh. Najdroższa jest w Danii, Niemczech i Włoszech – 20-25 euro/100 kWh. Średnia cena prądu w UE to 16,5 euro/100 kWh, a w Polsce - niecałe 13 euro/100 kWh.

Podobnie jest z cenami gazu. Biorąc pod uwagę relatywną siłę nabywczą lokalnych walut, w Polsce za gaz płacimy prawie najwięcej, przewyższa nas tylko Szwecja. Podczas, gdy innych krajach UE w latach 2008-2009 średnia spadku cen wyniosła 16%, to w Polsce nastąpiła podwyżka o 5,8%.