Stanowi to 40% wartości inwestycji z 2009 roku I jest 2,5- krotnie lepszym wynikiem niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Liczba nowych projektów typu greenfield przekroczyła już ubiegłoroczną średnią, co jest  bardzo optymistycznym zjawiskiem zważywszy, że na świecie inwestycje typu greenfield uległy zahamowaniu z uwagi na kryzys. Wg PAIiIZ kryzys z 2008-2009 r. przynosi stopniowy spadek udziału inwestycji w sektory kapitałochłonne i produkcyjne na rzecz usługowych, np. z zakresu BPO. Polska jest postrzegana jako rynek atrakcyjny i bezpieczny dla tego typu inwestycji.