W przypadku śmierci prezesa NBP jego obowiązki przejmuje pierwszy wiceprezes; pełni je do czasu wyboru nowego prezesa - takie rozwiązanie proponuje przygotowany przez PO, a złożony w Sejmie projekt noweli ustawy o Narodowym Banku Polskim.

 

Po śmierci w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem prezesa NBP Sławomira Skrzypka jego obowiązki przejął faktycznie pierwszy wiceprezes Piotr Wiesiołek, jednakże nie był to formalny schemat postępowania uregulowany w dotychczasowej ustawie o NBP.
            Dwa dni po przejęciu obowiązków prezesa NBP Piotr Wiesiołek przewodniczył posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej (zgodnie z prawem, szef NBP jest przewodniczącym Rady). Członkowie RPP uznali, że ma on prawo do zwoływania posiedzeń i głosowania przy podejmowaniu uchwał. Pojawiły się jednak opinie niektórych konstytucjonalistów, że Wiesiołek nie może przewodniczyć RPP i zwoływać posiedzeń Rady, czy też brać udziału w głosowaniach, bo nie stanowi o tym ani ustawa o NBP, ani konstytucja. Według nich wszystkie uchwały przegłosowane z udziałem Wiesiołka mogą być nieważne.

PO chce, by nowela zaczęła obowiązywać od dnia ogłoszenia, co pozwoli - jak napisano w uzasadnieniu do projektu, z którym zapoznała się PAP - na stosowanie jej przepisów "do stanów faktycznych".

(źródło: PAP)