Kanclerz Angela Merkel w wywiadzie dla gazety niedzielnej "Bild am Sonntag" wyraziła opinię, że niezbędne jest zaostrzenie regulacji dot. państw strefy euro, m.in. za nieprzestrzeganie Paktu Stabilności i Wzrostu.

 

"W przyszłości musi być możliwe, by w ostateczności pozbawiać - przynajmniej przejściowo - prawa głosu państwo, które nie dotrzymuje swych zobowiązań. Niemcy uważają to za nieodzowne" - powiedziała Merkel w rozmowie.


Dodała również, że UE powinna jak najprędzej rozpocząć rozmowy na temat możliwych konsekwencji kryzysu zadłużenia w Grecji. Niemiec proponują jeszcze w maju powołać unijną grupę roboczą na szczeblu ministrów finansów, której zadaniem będzie zajęcie się koniecznymi zmianami traktatów.

 

"Należą do tego z pewnością zmiany dotyczące sankcji za naruszenie reguł stabilności strefy euro" - powiedziała kanclerz.

"Aby euro także w przyszłości pozostało silna i stabilną walutą musimy wyciągnąć naukę z obecnego kryzysu" - dodała.

 

(źródło: PAP)