Warszawa, 30.04.2010 (ISB) - BRE Bank podpisał z Commerzbankiem AG (podmiotem dominującym wobec banku) umowę kupna przedsiębiorstwa bankowego Commerzbank AG Spółka Akcyjna Oddział w Polsce (dawny Oddział Dresdner Banku AG w Polsce) za kwotę nie przekraczającą 16,80 mln zł, podał bank w komunikacie. Przeniesienie własności na BRE Bank ma nastąpić w IV kw. tego roku.

"Na mocy ww. umowy bank zobowiązał się nabyć własność przedsiębiorstwa bankowego oddziału. Przeniesienie powinno nastąpić w 4 kwartale 2010 r. na podstawie rozporządzającej umowy sprzedaży przedsiębiorstwa bankowego oddziału, którą bank zawrze z Commerzbankiem AG" - głosi komunikat.

BRE Bank miał 128,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2009 roku wobec 857,46 mln zł zysku rok wcześniej. (ISB)

 

(źródło: Internet Securities Businesswire)