Jest to najlepszy wynik od czterech lat. Według Głównego Urzędu Statystycznego, głównym powodem tak dużego wzrostu PKB był popyt krajowy. Dobre wyniki popytu krajowego związane są z przyspieszeniem tempa wzrostu konsumpcji gospodarstw domowych.