Fałszerze najczęściej podrabiają banknoty o nominałach 20 i 50 euro. Stanowią one 90 procent ujawnionych do tej pory i wycofanych z obiegu banknotów. Z tego też względu w listopadzie 2015 roku wprowadzono nowe banknoty o nominale 20 euro. W  2017 roku wejdą do obiegu nowe banknoty o nominale 50 euro. Liczba fałszerstw pozostaje wciąż niska w porównaniu z ciągle zwiększającą się liczbą banknotów w obiegu.