Jest to najniższa stopa bezrobocia od 4 lat. W całej Unii Europejskiej liczba bezrobotnych wyniosła 22,16 miliony i była o 2,15 miliona mniejsza niż rok wcześniej. Stopa bezrobocia w Niemczech wynosi 4,5 procent, w Czechach 4,6 procent, a w Wielkiej Brytanii 5,2 procent.