Rok wcześniej inflacja w Rosji wyniosła 11, 4 procent. Wysoka inflacja to przede wszystkim spadek kursu rubla oraz taniejąca ropa. Dodatkową przyczyną  tak wysokiej inflacji są sankcje nałożone na Rosję w związku z konfliktem na Ukrainie. W ciągu ostatnich dziesięciu lat inflacja w Rosji była tylko raz wyższa - w 2008 roku wyniosła 13,3 procent.