Umowa przewiduje powołanie wolnego handlu, a spory rozwiązywane będą według modelu Światowej Organizacji Handlu. Ukraina przejmie około 60 procent unijnego prawa z zakresu energii, przepisów sanitarnych, technicznych, celnych oraz dotyczących ochrony własności intelektualnej. Umowa ma zabezpieczać przepływ kapitału oraz stworzyć równe warunki konkurencji.