Zmiany mają na celu usprawnienie i poprawę funkcjonowania administracji podatkowej. Ustawa przewiduje wprowadzenie funkcji asystenta podatkowego oraz utworzenie Bazy Wiedzy Administracji Podatkowej. Będą w niej zamieszczane interpretacje przepisów prawa podatkowego, które pomogą w wypełnianiu obowiązków podatkowych.