Dnia 1 maja 2016 roku upływa okres ochronny na zakup polskiej ziemi przez cudzoziemców. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pracuje nad zmianą przepisów, które uszczelnią obrót ziemią rolną w Polsce. Zmiany mają umożliwiać zakup ziemi tylko rolnikom indywidualnym. Za rolnika indywidualnego, uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub dzierżawcą nieruchomości rolnych.