Stopa bezrobocia  wynosi  9,6% . Na początku 2015 roku stopa bezrobocia wynosiła 12 %. Ostatni raz stopa bezrobocia była niższa od obecnej 7 lat temu. W grudniu 2008 roku wynosiła ona 9,5%. Liczba osób  zarejestrowanych w urzędach pracy wynosi ponad 1500 tysięcy osób.