W ramach obsługi zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa w listopadzie 2015 roku dokonano płatności w walutach obcych: kapitał – równowartość 744,0 mln EUR (3.302,0 mln PLN), odsetki – równowartość 84,9 mln EUR (361,1 mln PLN). Stan środków walutowych na rachunkach budżetowych na koniec listopada 2015 roku  wyniósł łącznie 7.820,4 mln EUR (33.345,2 mln PLN).

Źródło: Ministerstwo Finansów