Od 2016 roku dopuszczalne będzie opodatkowanie ryczałtem sprzedaży produktów przetworzonych  z roślin i zwierząt pochodzących z własnej uprawy lub hodowli. Produkty te nie maogą być przetwarzane w sposób przemysłowy. Aby zastosować stawkę 2%, sprzedaż musi odbywać się  w ramach tzw. innych źródeł przychodów. Dodatkowo sprzedaż musi nastąpić wyłącznie w miejscach, w których zostały wytworzone lub na targowiskach.