Podatnicy, którzy złożą pierwszy raz wniosek o zwrot podatku VAT w 2016 roku, będą korzystali z  niższej ulgi budowlanej niż obecnie. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego  podał informację dotyczącą wartości 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za III kwartał 2015 r. Kwota ta  wynosi 3961 zł. Jest ona o 105 zł niższa od kwoty  za II kwartał 2015 roku. Z tego powodu obniżeniu ulegną limity zwrotu VAT na materiały budowlane dla wniosków składanych od stycznia 2016 roku.