Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) może otworzyć każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia.  Do ukończenia 18 roku życia osoby takie mają jednak ograniczone prawo do dokonywania wpłat na takie konto.

Konto IKE może być własnością tylko jednej osoby. W praktyce oznacza to, że nie ma możliwości, aby środki na IKE gromadzili wspólnie np. małżonkowie.

Indywidualne Konto Emerytalne ma roczny limit wysokości wpłat, który wynosi 300 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w danym roku. Co istotne, kwota limitu nie jest stała, bowiem będzie ulegać zmianie w zależności od tego, jaka będzie dynamika wzrostu wynagrodzenia w naszym kraju.

Osoby, które chcą założyć konto IKE, mogą to zrobić w kilku wybranych miejscach. Indywidualne Konta Emerytalne prowadzą fundusze inwestycyjne, banki, domy maklerskie, zakłady ubezpieczeń a także dobrowolne fundusze emerytalne.

IKE może być prowadzone w różnej formie. Może mieć formę ubezpieczenia, albo zwykłego rachunku oszczędnościowego.

 Jeśli chodzi o pomnażanie zgromadzonego kapitału, to Indywidualne Konto Emerytalne pod postacią rachunku bankowego uznawane jest za inwestycję niskiego ryzyka. To raczej bezpieczna inwestycja, która wypracuje nam bardzo niewielki, aczkolwiek pewny zysk.

Znaczącą przewagą IKE nad zwykłym rachunkiem bankowym jest fakt, że zyski wypracowane na Indywidualnym Koncie Emerytalnym są zwolnione z podatku Belki. Musi jednak zostać spełniony pewien warunek. Pieniądze zgromadzone na koncie IKE mogą zostać wypłacone dopiero w momencie, kiedy właściciel rachunku skończy 60 lat. O 5 lat szybciej pieniądze z IKE będą mogły wypłacić osoby, które we wcześniejszym wielu uzyskają prawo do emerytury. W innej sytuacji instytucja finansowa, w której IKE jest prowadzone, naliczy podatek Belki od wypracowanego zysku. Jeśli chodzi o kapitał, to ten zawsze zwracany jest w całości posiadaczowi rachunku IKE, bez jakichkolwiek potrąceń finansowych.

Niejednokrotnie instytucje, które oferują swoim klientom założenie Indywidualnego Konta Emerytalnego właśnie w formie konta oszczędnościowego, przedstawiają je jako atrakcyjny produkt. Na pozór rzeczywiście taki jest. Pozwala nam na gromadzenie dodatkowych środków na poczet naszej przyszłej emerytury. Czy oby na pewno? Czy rzeczywiście w przyszłości będziemy mogli liczyć na dodatkową kwotę do emerytury?

Analitycy rynku finansowego przyjrzeli się bliżej temu produktowi. Wielu z nich stwierdziło, że w większości przypadków IKE wprawdzie służy gromadzeniu i pomnażaniu dostępnych na nim środków finansowych, jednak w rzeczywistości zysk ten jest niemal niezauważalny. Okazuje się, że po obniżkach stóp procentowych, oprocentowanie na Indywidualnych Kontach Emerytalnych bardzo się zmniejszyło. W efekcie produkt ten przynosi bardzo niewymierne zyski finansowe. W chwili obecnej podstawowa stopa wynosi 1,5 procent.

Niskie zyski, jakie można wypracować na IKE, nie przynoszą instytucjom finansowym większej liczby klientów. Wręcz przeciwnie – z roku na rok zmniejsza się liczba osób, które chciałyby założyć Indywidualne Konto Emerytalne. Również wielu Polaków, którzy konto takie już posiadało, postanowiło z niego zrezygnować. Powodem jest nie tylko niewielka opłacalność tego produktu. Polacy coraz chętniej decydują się na mniej bezpieczne, za to przynoszące większe zyski inwestycje. Wiele osób woli zatem zaryzykować dla szansy na większy zysk, niż trzymać pieniądze na IKE, które pozwoli na wypracowanie jedynie symbolicznego zysku.

Magdalena Paluch
Dział Analiz WGN