Analitycy rynku finansowego zwracają uwagę na fakt, że zmniejsza się zainteresowanie produktem bankowym, jakim są lokaty terminowe. Specjaliści zauważają, że maleje nie tylko wartość tych lokat, spada również ogólna ich liczba. Wniosek nasuwa się sam. Polacy coraz rzadziej decydują się na to, aby założyć lokatę terminową, a jeśli już postanowią ją założyć, to wpłacają mniejsze kwoty, niż jeszcze kilka lat wstecz.

Co jest powodem tego, że lokaty bankowe tracą zainteresowanie klientów banków? Za główną przyczynę słabnięcia popularności lokat podaje się najczęściej ich niskie oprocentowanie. Jeszcze do niedawna banki kusiły klientów oprocentowaniem wynoszącym nawet 6 procent, jednak przy bardziej szczegółowym przeanalizowaniu umowy z bankiem szybko okazywało się, że nie jest to rzeczywiste, roczne oprocentowanie lokaty. Aby spełnić wymagania, by rzeczywiście otrzymać tak dobre oprocentowanie, należało być na przykład nowym klientem banku. Co więcej, tego rodzaju promocyjna oferta na oprocentowanie lokaty ma charakter jednorazowy. Natomiast klienci tego banku, którzy już korzystają z jakiegoś produktu tego banku, mogą zapomnieć o tak wysokim oprocentowaniu lokaty. Należy oczywiście mieć na względzie fakt, że tak atrakcyjne oprocentowanie dotyczy lokaty w skali roku. Tymczasem lokaty terminowe z tak atrakcyjnym, promocyjnym oprocentowaniem wynoszą najczęściej od 1 do 3 miesięcy. W rzeczywistości więc ciężko jest zarobić na takim produkcie bankowym przeciętnemu Polakowi.

Na chwilę obecną lokata terminowa na 6 miesięcy pozwala zarobić nieco ponad 1,6 procent w skali roku. To bardzo mizerny wynik, dlatego nie dziwi fakt, że Polakom wręcz nie chce się fatygować, aby udać się do banku i tracić czas na formalności i podpisywanie masy umów i dokumentów.

Najgorzej na tle wszystkich lokat wypadają te, które są dostępne dla wszystkich klientów banków. To właśnie one mają najniższe oprocentowanie na rynku. Oczywiście powodem tego jest fakt, że do założenia takiej lokaty nie trzeba spełniać bardzo restrykcyjnych wymagań. Tego rodzaju lokatę terminową może założyć niemal każdy. Taka lokata terminowa w najlepszym wypadku pozwoli zarobić prawie 3,5 procent w skali roku. Najczęściej jednak na rynku dostępne są lokaty terminowe na okres 6 miesięcy, których oprocentowanie waha się pomiędzy 1-2 procent w skali roku. Oferty nielicznych banków ofertują jeszcze gorzej oprocentowane lokaty, na których w skali roku można zarobić zaledwie 0,75 procenta. Takie oprocentowanie dotyczy oczywiście lokat na pół roku. Jeśli chcielibyśmy założyć w banku lokatę na 3 miesiące, nasz zarobek w skali roku byłby jeszcze mniejszy.

Mogłoby się wydawać, że lokaty bankowe zakładane na okres 12, 24 miesięcy lub nawet kilku lat, przyniosą o wiele atrakcyjniejszy zarobek. W końcu bank może przez dłuższy okres czasu obracać naszymi pieniędzmi i pomnażać również swoje przychody. Niestety, nic bardziej mylnego. Przykładowo, jeśli założymy lokatę bankową na okres 2 lat, to w najlepszym wypadku zyskamy około 3 procent w skali roku. Natomiast w najgorszym wypadku możemy zarobić nawet poniżej 0,5 procenta!

Tak fatalne wyniki zarobkowe sprawiają, że lokaty bankowe stale tracą względy klientów. Zmniejsza się zainteresowanie tego typu produktem bankowym. Polacy wolą albo zainwestować pieniądze w coś innego, albo wręcz stwierdzają, że fatyga by zakładać lokaty bankowe im się zwyczajnie nie opłaci.

Lokaty terminowe wciąż są atrakcyjne dla nielicznej grupy klientów banków. Jak wspomnieliśmy powyżej, na atrakcyjne oprocentowanie mogą liczyć osoby, które spełniają ograniczone i bardzo rygorystyczne warunki. Przykładowo, lokata bankowa z atrakcyjnym oprocentowaniem może być skierowana wyłącznie do nowych klientów danego banku. Jeszcze inne instytucje finansowe narzucają warunek, że lokata taka przeznaczona jest dla nowych klientów, ale na okres wyłącznie do 3 miesięcy. Banki bardzo często ograniczają także kwoty, na jakie mogą być zakładane tego rodzaju „promocyjne” lokaty bankowe. Najczęściej próg finansowy waha się od kwoty 10 tysięcy złotych do ok. 50 tysięcy złotych.

Magdalena Paluch
Dział Analiz WGN