Minimalne wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy od 1 stycznia 2016 roku nie będzie mogło być niższe od kwoty 1850 złotych brutto. W stosunku do minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2015 roku, będzie to wzrost o 100 złotych brutto.