Nowa ustawa ma na celu oczyszczenie krajobrazu miast i wsi ze szpecących reklam. Według nowych przepisów gminy będą mogły pobierać opłatę za umieszczone tablice i urządzenia reklamowe.
Ustawa reguluje również poziom kar nakładanych  na właściciela nieruchomości wynikających z nielegalnego umieszczania powierzchni reklamowych.