100 milionów trafiło do budżetu państwa, a druga połowa do Funduszu Rekompensacyjnego. W tym roku Agencja Nieruchomości Rolnych zasiliła fundusze publiczne kwotą 847,1 miliona złotych. Natomiast od 2005 roku od ANR wpłynęło  170196,5 milionów złotych do państwowej kasy.