Ministerstwo Finansów  w ramach obsługi zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa w lipcu 2015 roku dokonało następujących płatności w walutach obcych: Kapitał –  4.582,9 mln PLN, Odsetki - 1.217,5 mln PLN.

Stan środków walutowych w dyspozycji Ministra Finansów na koniec lipca 2015 r. wyniósł  38.504,1 mln PLN