Mieszkania czynszowe powinny spełniać wymogi umożliwiające zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych na przeciętnym poziomie. Jest to 35 m2 dla jednej osoby, 50m2 dla dwóch osób, oraz dodatkowo 10 m2 dla każdej kolejnej osoby w rodzinie.