Stopy procentowe pozostaną na rekordowo niskim poziomie. W marcu 20015 roku Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o ich obniżeniu. Stopa referencyjna  w chwili obecnej wynosi 1,5 procent, natomiast lombardowa  2,5 procent.