Po publikacji przemówienia europejskie indeksy zakończyły dzień ze zwyżką ponad 2 procentową, a euro starciło na wartości w stosunku do dolara. EBC  chce przyspieszyć  proces skupu obligacji przed letnim osłabieniem płynności na rynkach. Krok ten według ekspertów ma stanowić wsparcie dla europejskich obligacji rządowych i giełd.