Trzecia gospodarka świata znacznie przyspieszyła.  W pierwszym kawartale tego roku wzrost gospodarczy wyniósł 2,4 procent. Jest to wynik lepszy od prognozowanego, który wynosił 1,5 procent. Dużą rolę we wzroście gospodarczym odegrało zwiększenie stanu zapasów.