Ekonomiści są zdania, że za spadek Złotego mogą odpowiadać czynniki globalne. Negatywny wpływ na wartość waluty ma również z całą pewnością sytuacja w Grecji. Wielu specjalistów jest także zdania, że za osłabieniem Złotego stoją wybory. O ile czynników wpływających na jego osłabienie jest wiele, o tyle ekonomiści uspokajają, że Złoty ma jeszcze szansę się umocnić.