W 2014 roku, kiedy Czechy przystapiły do Unii Europejskiej zachowały koronę, zobowiązując się do przyjecia euro w przyszłości. Wicepremier przedstawił negatywne skutki wprowadzenia euro w Czechach w chwili obecnej: utratę niezależności czeskiego banku centralnego, spadek eksportu. Dodatkowym argumentem przemawiającym za wstrzymaniem się z decyzją wprowadzenia europejskiej waluty jest ryzyko wyjścia Grecji ze strefy euro. Różnice w podejściu do przyjęcia euro mogą pogorszyć napięte relacje między szefami dwóch głównych ugrupowań politycznych w Czechach.