Scenariusz wyjścia ze strefy euro staje się bardziej realny. Unijne przepisy nie  przewidują możliwości wyjścia przez jakiś kraj ze strefy euro za wyjątkiem sytuacji, kiedy kraj opuszcza UE. Tym razem jednak w razie potrzeby zostaną wprowadzone przepisy, które ominą traktaty. Według analityków pochopna decyzja bez planu doprowadzi Grecję do bankructwa.