Jest to 17 procent więcej w porównaniu do ceny z 2013 roku. Ceny gruntów rosną od wejścia Polski do Unii Europejskiej. W 2004 roku hektar ziemi kosztował około 3,5 tys. złotych. Podaż ziemi z Agencji  Nieruchomości Rolnych jest coraz mniejsza, ponieważ co rok sprzedawane jest ponad 100 tys. ha gruntów. W roku ubiegłym ANR sprzedała 121 tys. hektarów.