GUS podał informacje dotyczącą polskiego eksportu w 2014 roku. Ogólny eksport wzrósł o ponad 5 procent. Najwięcej eksportujemy do strefy euro. Przykładem kraju, do którego eksportujemy więcej niż w 2013 roku jest Holandia. Do tego kraju eksport w 2014 roku zwiększył się o 10 procent. Eksport do Rosji uległ obniżeniu o 14 procent.